Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
PhiPhiKuTe
Trước có lão phu, sau có thiên!

LV: 1 Võ Sinh ID: 938
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
PhiPhiKuTe: cảm ơn bác @Tiểu Bạch Kiểm đã đề cử nè 2020-04-20 12:51:12
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: âu kia để ta sửa, có gì cần chưa ok bác chỉ ta nha 2020-04-20 12:48:36
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: cảm ơn bác nè, bác theo dõi thường xuyên nha 2020-04-20 12:48:06
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: cầu bao nuôi ạ hahaha 2020-04-09 14:42:09
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: cảm ơn bác nè 2020-04-09 14:31:08
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: haha mh đọc cũng thấy cuốn đây 2020-04-09 14:29:52
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: nhân sinh, ai biết được trước sau bác, có những người từng rất thân, giờ thành người dưng, có những người vốn ghét lại thành anh em 2020-04-09 14:25:17
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: võ lộ là cô đơn, mà phàm lộ là tịch mịch 2020-04-09 14:13:36
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: bác theo dõi liên tục nhé 2020-04-09 08:23:11
- Đông Minh Truyền Kỳ
PhiPhiKuTe: Cảm ơn bạn nè 2020-04-08 08:23:00
- Đông Minh Truyền Kỳ
Name