Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Phù Sinh Công Tử
Nhân sinh khó lúc hồ đồ. Trần ai quang lộ cơ hồ vô ưu..

LV: 2 Phàm Nhân ID: 174
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Phù Sinh Công Tử: Ai nói drop vô thời hạn? Ta vẫn đang viết, chỉ là chưa đăng nha. Các đọc giả thân thương. Bềnh tĩnh mà chờ đợi. 2020-06-12 17:38:12
- NGƯỜI THAY THẾ NGHỊCH TẬP
Phù Sinh Công Tử: Ok. Theo yêu cầu của đọc giả. Hôm nay ta bạo chương. 2020-06-01 18:42:02
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Phù Sinh Công Tử: Là sao? Khen hay chê?Nói rõ hơn để ta thông não với. 2020-05-22 18:44:46
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Phù Sinh Công Tử: Cảm ơn bạn. Tác sẽ chăm chỉ. chăm chỉ..ka ka 2020-05-09 19:13:18
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Phù Sinh Công Tử: Đã đọc và để lại 1 tia thần niệm để động viên Tiểu Lâm Tử. Cố lên! 2020-03-27 19:33:39
- Ác Long Ký Sự
Phù Sinh Công Tử: Trẫm ghi nhận đóng góp của nàng... I like it. 2020-03-10 19:25:06
- NGƯỜI THAY THẾ NGHỊCH TẬP
Phù Sinh Công Tử: một tuần có từ 3 - tới 4 chương. Còn thời gian cố định thì vẫn đang điều chỉnh lại. 2019-09-01 21:47:33
- NGƯỜI THAY THẾ NGHỊCH TẬP
Name