Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Reytheon ( thiên mệnh Lôi thần! )
Thiên sinh địa dưỡng là tinh anh, thiên vận ngũ hành, địa khí lục hợp, âm dương luân chuyển vì khí vận, thiên sinh, địa dưỡng, tất hơn người!

LV: 1 Võ Sinh ID: 2292
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Name