Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Lạc Nhi
" Bạn chỉ là một thứ bỏ đi, không hơn không kém "

LV: 1 Võ Sinh ID: 1391
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name