Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Tiểu Bạch Kiểm
Tiểu Sắc Lang

LV: 45 Trúc Cơ Kì ID: 795
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Tiểu Bạch Kiểm: ai vậy :v 2020-08-31 11:52:07
- Nhật Ký Chia Tay
Tiểu Bạch Kiểm: mọi người like page này để theo dõi và có thể tương tác với tác giả nhé 2020-06-10 20:51:48
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: https://www.facebook.com/Ph%C3%B9-Sinh-C%C3%B4ng-T%E1%BB%AD-110351944041347/?notif_id=1591794973290036¬if_t=page_fan 2020-06-10 20:50:37
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Bạn đang sử dụng thiết bị nào ạ?? 2020-06-07 15:53:19
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Mời đọc thử để có đáp án của mình nhé ~~~ hay lắm :3 2020-06-04 18:21:01
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: bạn có thể mở hộp quà để kiếm ma thủy tinh mua phiếu đề cử ủng hộ cho tác giả nhé 2020-05-24 21:51:43
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: có nha bạn ơi:3 bạn ấn vào phần tài khoản là sẽ thấy ạ 2020-05-24 21:50:38
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Cảm ơn đã đọc và cho ý kiến 2020-05-21 22:25:09
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Cảm ơn đã theo dõi, mong đạo hưu sẽ đồng hành cùng truyện đến kết thúc 2020-05-21 22:24:56
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Đúng tác việt viết ạ, mời đọc và bình luận truyện để tác giả có thể tiếp thu nhé 2020-05-21 22:24:08
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Vậy xin mời đọc tiếp và thưởng thức truyện tiếp nha 2020-05-21 22:23:31
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: Cảm ơn đã bình phẩm 2020-05-21 22:21:41
- Sủng Em Không Tốt Sao
Tiểu Bạch Kiểm: Bộ này full r 2020-04-22 15:24:08
- Nhân Hoàng Kỷ
Tiểu Bạch Kiểm: có phải phần giới thiệu lỗi không tỷ? 2020-04-20 15:20:09
- Háo Sắc Cũng Thành Thần
Tiểu Bạch Kiểm: -Đã mần : Tiết Tiên Tiên --- Hoa Hương Nguyệt --- Liễu Mộng Nhi --- Đông Phương Hinh Nguyệt --- Lữ Kỳ Liên (Hoa Đế) --- Ngô Thiên Thiên --- Long Tuyết Di --- Phùng Vũ Khiết --- Tô Mị Dao --- Hứa Du Tình --- Bạch Tử Thiến --- Lữ Thấm Liên (Yêu Hậu) --- Tuyết Oánh (Phượng Hoàng) --- Mục Thiến Hương --- Lãnh U Lan --- Trầm Linh Linh --- Đông Phương Tĩnh --- Cơ Mỹ Tiên --- Bạch U U 2020-01-30 12:12:43
- Ngạo Thế Thần Đan
Tiểu Bạch Kiểm: Phàm Giới : 1-Phàm Võ : T1-Luyện khí -> T2-Tôi thể -> T3-Vũ thể -> T4-Thông mạch -> T5-Chân khí -> T6-Thần thức -> T7-Chân cương -> T8-Thần lực -> T9-Chân hình -> T10-Đại Viên Mãn. 2-Chân Võ : Nhất Đoạn -> Cửu Đoạn 3-Cực Hạn : 3.1-Linh Vũ : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 3.2-Hồn Vũ : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 3.3-Bách Luyện : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 4-Niết Bàn : Nhất Kiếp -> Cửu Kiếp Thiên Giới : 5-Nhân Tiên : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 6-Tiên Quân : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 7-Tiên Vương : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 8-Hóa Thánh : Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển 9-Thánh Giả : 9.1-Thánh Tiên : 9.2-Thánh Quân : 9.3-Thánh Tôn : 9.5-Bán Thần : Thần Giới : 10-Chân Thần : hạ vị - trung vị - thượng vị (1 thần cách) 11-Huyền Thần : hạ vị - trung vị - thượng vị (thần huyền lực) 12-Thiên Thần : hạ vị - trung vị - thượng vị (2 -> 9 thần cách) 13-Thái Thần : (10 -> 19 thần cách) 14-Thái Vương Thần : (20 -> 29 thần cách) 15-Thái Thánh Thần : (30 -> 39 thần cách) 16-Thần Quân : tam đẳng - nhị đẳng - nhất đẳng (40 -> 69 thần cách) 17-Thần Vương : tam đẳng - nhị đẳng - nhất đẳng (70 -> 99 thần cách) 18-Thần Đế : (100 thần cách 9 cốt cách ) Thiên Đạo Thần Giới : 19-Đạo Thể : Tầng 1 -> Tầng 10 20-Đạo Nguyên : Tầng 1 -> Tầng 10 21-Đạo Đan : Tầng 1 -> Tầng 10 22-Đạo Phách : Tầng 1 -> Tầng 10 23-Đạo Huyền : Tầng 1 -> Tầng 10 24-Đạo Sư : Tầng 1 -> Tầng 10 25-Đạo Tông : Tầng 1 -> Tầng 10 26-Đạo Kiếp : 27-Đạo Tôn : Tầng 1 -> Tầng 10 28-Đạo Thần : Tầng 1 -> Tầng 10 Vạn Đạo Kỳ Nguyên : -Giới Nội(Vạn Đạo bên dưới) : (Thần hoang -> Thiên cổ thái giới) 29-Thái Đạo : Tầng 1 -> Tầng 10 30-Thần Thiên : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 31-Tam Huyền : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 32-Lục Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 33-Thái Tôn : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 34-Tôn Tổ : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ 35-Ngạo Thế : Huyền Giai -> Thánh Giai -> Thần Giai (mỗi giai : sơ thành - đại thành - đỉnh phong) -Giới Ngoại(Vạn đạo bên trên) : (Hồn Hà : tầng 1 -> tầng 6) 36-Ngạo Thế Cuồng : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong 37-Ngạo Thế Thánh : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong 38-Ngạo Thế Thần : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong 39-Ngạo Thế Truyền Thuyết : sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - đỉnh phong - thần nguyên khí - thần nguyên 2020-01-30 12:11:30
- Ngạo Thế Thần Đan
Tiểu Bạch Kiểm: Sao có một nửa bộ truyện thôi vậy?? 2020-01-21 19:18:50
- Siêu Thần Yêu Nghiệt
Name