Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Jin
Vì quân phụ cả hồng trần

LV: 7 Phàm Nhân ID: 67
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Jin: Đáng đề cử nè 2020-10-10 21:34:58
- Ngày Tàn Của Thế Giới (Dịch)
Jin: Ủng hộ dịch giả ra chương nhanh nào :3 2020-05-04 14:51:26
- [Dịch - Xuyên nhanh] Trọng sinh: Sổ tay công lược - Phù Hoa
Jin: Có chương mới rồi nè ~~~~~ 2020-04-21 09:32:35
- (Dịch) Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Jin: Không up tiếp hở? 2020-04-19 23:23:50
- QUÁN RƯỢU NOBU
Jin: Ủng hộ dịch giả ra chương nhanh nào :3 2020-04-17 14:55:30
- (Dịch) Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Jin: Đang gom góp ra tiếp nè :(( 2019-11-29 13:02:34
- Nữ Đế Livestream Công Lược (Dịch)
Jin: Tỷ sửa rồi nha 2019-11-29 13:02:13
- Nữ Đế Livestream Công Lược (Dịch)
Name