Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tải App
Kaito Kid
My status...

LV: 1 Võ Sinh ID: 789
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Kaito Kid: Oh my brain... 2020-05-30 09:54:06
- Nơi tôi thuộc về [KHR x Black Butler]
Kaito Kid: Oh my brain... 2020-05-30 09:54:05
- Nơi tôi thuộc về [KHR x Black Butler]
Kaito Kid: Bị corona rồi tỉ ơi 2020-04-23 16:28:13
- QUÁN RƯỢU NOBU
Kaito Kid: Vẫn top đều nhỉ 2020-04-08 00:42:04
- Hồng Hoang Chi Thần Nha
Kaito Kid: Đc ca 2020-04-08 00:40:51
- Đông Minh Truyền Kỳ
Kaito Kid: Nguyệt Như, i lo ve diu 2020-04-08 00:38:33
- Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Kaito Kid: Nghĩ cái gì mà lại ko cho zổ vào ? 2020-04-08 00:37:41
- Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ
Kaito Kid: Kiếm sĩ với ỏne piece 2020-04-08 00:37:31
- Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ
Kaito Kid: Cám ơn ngài đã ghé qua 2020-04-04 20:34:13
- QUÁN RƯỢU NOBU
Kaito Kid: 2020-04-04 20:33:49
- QUÁN RƯỢU NOBU
Kaito Kid: ta tưởng có zổ :| 2020-04-04 20:30:42
- Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ
Kaito Kid: ======== 2020-04-04 13:43:03
- Hồng Hoang Chi Thần Nha
Kaito Kid: suỵt. 2020-04-03 16:45:49
- QUÁN RƯỢU NOBU
Kaito Kid: Cái này lỗi comment app bản cũ đây mà, đọc bình luận toàn thấy phân thân :)) 2020-01-24 23:57:38
- Hồng Hoang Chi Thần Nha