Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Ngô Minh
TÂM bất biến, giữa dòng đời vạn biến...

LV: 1 Phàm Nhân ID: 15
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Ngô Minh: Vậy chịu khó cày rồi vô đọc vậy :)) 2019-09-07 13:25:02
- Bản Ngã
Ngô Minh: Main này trẩu lắm. Mà truyện có gần 100 chương, vì Siêu Cấp Máy Tính viết hết ý tưởng nên thành ra truyện này drop sớm. Ta up chỉ vì ý tưởng hay thôi :) 2019-08-14 21:39:21
- Tối Chung Kính Tượng
Ngô Minh: Thiếu chương 1 ~ 18. 2019-08-13 19:11:42
- Siêu Cấp Máy Tính
Ngô Minh: Thứ 2: Chương không đủ độ dài (1000 từ++) 2019-05-27 11:36:08
-
Ngô Minh: Thứ 1: Viết truyện không viết tắt. 2019-05-27 11:35:32
-
Ngô Minh: Hố thôi, đừng nhảy 2019-05-27 10:28:31
- Bản Ngã
Ngô Minh: Chuẩn không cần chỉnh :))) 2019-05-25 07:24:04
- Bản Ngã
Name