Diễn Đàn
ChatBox
Thể loại
Truyện Convert
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác
Tu Chân
Tải App
Huyết Hồ Điệp
Đời bất biến giữa dòng đời vạn biến...

LV: 1 Phàm Nhân ID: 232
(*) Upload tối đa 1 ảnh, nhấn vào preview để hủy.
Name
Huyết Hồ Điệp: thiếu chương quá nhiều, đọc ko liền mạch, cvt nhớ sửa lại nhanh nhé 2020-09-05 07:43:58
- Bởi Vì Quá Sợ Xui Xẻo Liền Toàn Bộ Điểm Khí Vận
Huyết Hồ Điệp: thêm chương thêm chương đi, đang hay mà :(( 2020-09-05 00:17:43
- Vạn Giới Đế Chủ
Huyết Hồ Điệp: C88 sai tên main, lâm mông thành liên minh 2020-05-24 15:58:40
- Từ Thu Hoạch Được Kỳ Ngộ Bảng Bắt Đầu
Huyết Hồ Điệp: Lặp chương từ 312 đến 314 nha cvt 2020-04-30 20:55:43
- One Piece Cứu Vớt Ace
Huyết Hồ Điệp: Bộ yêu thích của ta!!! Cuối cùng cũng có người làm T^T 2020-04-30 20:35:13
- One Piece Cứu Vớt Ace
Huyết Hồ Điệp: lộn bộ rồi, xem lại đi nha cvt :v đây là bộ kẻ đồi bại mà 2020-04-21 22:11:21
- Tại Conan Bên Trong Chọn Làm Kẻ Đồi Bại
Huyết Hồ Điệp: Dịch light novel à 2020-04-13 10:44:24
- Chuyển Sinh Thành Slime
Huyết Hồ Điệp: zổ sau này sẽ xuất hiện, mà chắc ko nhiều :v fan zổ à 2020-04-08 22:19:17
- Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ
Huyết Hồ Điệp: vì cái gì mà lại nghĩ có zổ :v 2020-04-05 14:06:23
- Đồng nhân One Piece: huyết kiếm sĩ
Huyết Hồ Điệp: Lại thiếu c1-18 nữa r @@ nãy giờ đụng bn bộ bị thiếu luôn, chán 2019-08-25 12:12:16
- Siêu Cấp Máy Tính
Name