ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Adam

 • Tác giả: Adam
  Ta Có Chín Cái Nữ Đế Tỷ Tỷ
  2 theo dõi | 304 Chương
  Tác giả: Adam
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Vương Thần trùng sinh trở thành Cửu Thiên Giới thiếu chủ, trong nhà xếp hạng đệ thập, phía trên có 9 cái Nữ Đế tỷ tỷ! Đại tỷ diễm sắc có một không hai, mưu trí thiên hạ, vạn cổ đệ nhất Nữ Đế! Nhị tỷ lạnh lùng cao quý, thực lực siêu tuyệt, vạn c... Đọc truyện