ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Hodam

 • Tác giả: Hodam
  Kẻ Săn Mồi Ở Hầm Ngục
  10 theo dõi | 71 Chương
  Tác giả: Hodam
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Nguồn: sưu tầm [Đổi sang class ẩn, Quỷ Kiếm khách.] [Bạn là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục ẩn.] [Bạn là người đầu tiên khám phá ra…] [Bạn là người đầu tiên…] [Bạn là…] Tôi là gamer chuyên nghiệp, sử dụng ESP(ngoại cảm). Tôi sẽ lấy hết! ... Đọc truyện