ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu

 • Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu
  Kiếm Đến
  2 theo dõi | 7 Chương
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Đại thiên thế giới, không gì không có. Ta Trần Bình An, có một kiếm, có thể di sơn, đảo hải, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên! Ta gọi Trần Bình An, Bình Bình An An Bình An. Ta là một kiếm khách. Đôi lời của dịch giả: Tuy ít n... Đọc truyện
 • Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu
  Tuyết Trung Hãn Đao Hành
  2 theo dõi | 821 Chương
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Giới Thiệu : Đây là tác phẩm của 1 trong 5 vị chí tôn của văn võng Trung Quốc: Phong Hỏa Hí Chư Hầu. 800 năm trước Đại Tần hoàng đế thống nhất thiên hạ , cả đời chỉ có 2 nữ tử , 1 người cùng nhau chinh chiến giành thiên hạ , một người vì thế mà mất thiên h... Đọc truyện
 • Tác giả: Phong Hoả Hí Chư Hầu
  Kiếm Lai
  3 theo dõi | 848 Chương
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Thế giới rộng lớn, không gì là không có. Ta - Trần Bình An - chỉ có một kiếm, có thể san bằng núi, khuấy đảo biển, hàng phục yêu, trấn áp ma, phong thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên! p/s: giới thiệu tưởng yy vô địch lưu các thứ nhưng mà không phải đâ... Đọc truyện