ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: SuperCup50

 • Tác giả: SuperCup50
  Biến Dị Nhờ Virus
  0 theo dõi | 7 Chương
  Tác giả: SuperCup50
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Vào năm 2020 trở đi Địa Cầu liên tục xảy ra những sự kiện chấn động như các thế lực nổi dậy khắp nơi, nạn khủng bố lan tràn. Trong khoảng thời gian này, Việt Nam từ một tiểu quốc gia biến thành một cường quốc trên thế giới nhờ công cuộc cải cách thuật n... Đọc truyện