ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

  • Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Nhất Phẩm Giang Sơn
    0 theo dõi | 408 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ năm, cải cách chính sách mới của Phạm Văn Chính (Phạm Trọng Yêm) thất bại. Phú Bật nối gót bị tước quyền lực. Đằng Tử Kinh trùng tu lại lầu Nhạc Dương, Âu Dương Tu chìm trong men rượu, Hàn Tướng công lại vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Vă... Đọc truyện