ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia

Chương 3: Huyền Minh Tông Nữ Đế, năm đó bị sư phụ móc ra ( cầu hoa tươi, cho điểm)