ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Toàn Thể Ma Tu , Bái Kiến Tổ Sư Gia

Chương 4: Thiên Toán Quỷ Cốc Tử? Ám Võng Tư Đồ Ảnh? Toàn lực tìm kiếm sư tôn ( cầu cất giữ, cho điểm)